Dul Nglamar Pegawean

Critane Amin Roman

0
50
Dul Wawancara

Suwe nganggur ora kerja, Dul  kayong setres temenanan. Ibarate kaya nandur jae neng galengan, nganggur bae nggo omongan. Kawit lulus SMK otomotip, Dul klantahang-klanthung kaya wong gemblung. Nganti bapa-biyunge kesuh banget.

Nggo nglomboni wong tua karo tangga-tanggane, Dul kadang lunga nggawa tas rangsel gedhe banget. Detakoni tanggane agep ngendi? Dul semaure ap maring Jakarta nggolet kodhean. Jan-jane tah, saking bingunge, Dul dolan nggone Dalban sing umaeh madan adoh. Neng umaeh Dalban, Dul andon nginep telung ndina. Ngko bali ngumah, laporane maring bapa-biyunge nggolet kodhen lagi angel, ora ketampa. Jebulane tah bar tara-turu thok neng nggone Dalban, kruwal-kruwel kaya gendhon.  

Gyeh luuurr…Tapi kiye tah, Dul nglamar pegawean temenanan koh. Wis kirim lamaran sewulan kepengker. Dul olih panggilan wawancara karo menejer personalia. Dul depanggil wawancara neng bengkel otomotip paling terkenal se-Puraketa. Pancen madan kemplu. senajan lagi nganggur, Dul pengine gagiyan olih pegawean tapi sing gajieh akeh.

Dul mangkat gasik. Kewatir mbokan ketinggalan wawancara. Dul nganggo klambi sing paling apik. Sepatune sing paling meling, kinclong. Nunggu giliran wawancara karo puluhan pelamar kerja liane, Dul sok sibuk dolanan hape. Kaya lagi macani brita neng media online, jan-jane tah Dul  gim-giman. Wong pulsane Dul be langka babar pisan.

 Gelising crita, Dul depanggil giliran wawancara neng Menejer Personalia (MP).

MP  : Sodara Dul …!

Dul : Siyap pak, saya Dul pak

MP : Kenangapa nglamar kerja neng ngkene mas?

Dul : Ya maca koran lowongan kerja sih pak

MP  : Maksude alesane ngelamar kerja kuwe apaaa ?!!!

Dul   : Ya agep menyalurkan keahlian otomotipe inyong pak

MP : Ya baguuus. Sedurunge wis tau kerja neng ndi ?

Dul  : Urung tau kerja koh pak

MP : Lah sih primen?

Dul  : Soale pak, nyong males nglamar kerja, barang dipanggil gajieh cilik

MP : Lah sih njaluk gaji  pira mas?

Dul : Ya perusahaane sampean agep nggaji pira?

MP : Bulan pertama, gaji awal sajuta. Bulan kedua rong juta

Dul  : Bulan ketiga?

MP : Ya bisa telung juta. Bulan ke enam bisa limang juta. Angger berprestasi

Dul : Ya uwis paaak…!

MP  : Ya uwis primen maksude ?!!

Dul : Nyong agep ngeneh maning limang wulan maning bae

MP  : Maksude?

Dul  : Ya kon nyong gajieh langsung limang juta bae ya pak..?!

MP : Dapurmu!!! urung apa-apa wis nglunjak. Kemplu! Lamaran tek tolak !!!

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here